Υπερυψωμένα δάπεδα C.B.I. Europe (2)

Παρκέτα & Laminate (10)

Linoleum & PVC (1)

Βιομηχανικά δάπεδα (3)

Τσιμεντοειδή-Αυτοεπιπεδούμενα (1)

Εποξειδικά και Πολυουρεθανικά δάπεδα (4)