Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Φωτοσωλήνες

Οι φωτοσωλήνες είναι μια σύγχρονη οικολογική λύση φυσικού φωτισμού με ευρύ πεδίο εφαρμογών.Σύμφωνα με μελέτες, κατά μέσο όρο το 80% των εργάσιμων ωρών για εργασίες που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους μπορούν να γίνουν με τη χρήση φυσικού φωτισμού που προέρχεται από φωτοσωλήνες και κουπόλες.Πρόκειται για μία παραλλαγή των κουπολών καθώς στην πράξη αποτελούνται από ένα διαφώτιστο τύπου κουπόλας στο οποίο προσαρμόζεται ένας ανακλαστικός σωλήνας.Το κύριο χαρακτηριστικό τους που αποτελεί και το κύριο πλεονέκτημα σε σχέση με τις κουπόλες είναι το γεγονός ότι ο ανακλαστικός σωλήνας μέσω της αντανάκλασης μεταφέρει – προωθεί το φυσικό φως σε σημεία τα οποία δεν μπορούν να έχουν άμεσο φωτισμό (όπως θα είχαν από μια κουπόλα) όπως σε χαμηλότερους ορόφους, υπόγεια, ή μέσω τοίχων ή ψευδοροφών και σε άλλα απομακρυσμένα ή υπό γωνία σημεία.Με τη χρήση τους μπορούμε να πετύχουμε 100% εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράθυρα Επίπεδης Στέγης – Κουπόλες

Οι κουπόλες είναι παράθυρα οροφής που τοποθετούνται σε κάθε είδους δώμα ή στέγη.Αποτελούνται από το διαφώτιστο τμήμα και (αναλόγως με τη χρήση) από εργοστασιακή βάση, ανοιγόμενο τμήμα, μηχανισμό καθώς και άλλα αξεσουάρ.Οι συνδυασμοί των παραπάνω χαρακτηριστικών μας προσφέρουν λύση για τουλάχιστον 150 διαφορετικές διαστάσεις οικοδομικού ανοίγματος.