Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

BITUMIX – Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόµιγµα

Το Bitumix® είναι έτοιμο ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση συγκολλητικής στην επιφάνεια εφαρμογής καθώς και η ανάμιξη του υλικού. Είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση του και δεν απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει απώλεια υλικού, εφαρμόζεται χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή ειδικευμένο προσωπικό και η απόδοση στην κυκλοφορία της επισκευασμένης επιφάνειας, είναι άμεση. Το Bitumix® δεν επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. Επίσης, παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δεν παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών, δεν αποκολλάται από το οδόστρωμα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Το υλικό είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και δεν επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. Προσβάλλεται όμως από πετρελαιοειδή.

Επαλειφόμενα Ασφαλτικά Υλικά

Στεγανωτικά υλικά (αστάρια, γαλακτώματα, βερνίκια), για την στεγάνωση και προστασία οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών σε νέες ή υφιστάμενες μεταλλικές κατασκευές, ή κατασκευές από σκυρόδεμα.