Γύψινες πλάκες οροφής-Tiles (1)

Ψευδοροφές ορυκτών ινών (4)

Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών (4)

Λωρίδες αλουμινίου-Κυψελωτές πλάκες

Μεταλλικές & ξύλινες ψευδοροφές