Οι αναρτήσεις χρησιμοποιούνται για τη στερέωση των ειδών υγιεινής στον σκελετό των μεταλλικών προφίλ, προκειμένου η κατασκευή να δεχτεί τα απαιτούμενα φορτία.

Είναι μεταλλικά πλαίσια και εξαρτήματα για την ασφαλή τοποθέτηση και στερέωση των ειδών υγιεινής σε επενδύσεις και τοιχοποιίες από γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα.

Οι διαστάσεις τους και οι μορφές τους είναι τέτοιες, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται καθ’ ύψος και πλάτος ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και το είδος του υποδοχέα (νιπτήρας, λεκάνη WC, κ.λ.π.).

Για την ασφαλή τοποθέτηση των ειδών υγιεινής σε τοιχοποιΐες γυψοσανίδας ή τσιμεντοσανίδας, υπάρχουν ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα που ονομάζονται αναρτήσεις (πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσματα κ.λ.π.).

 

Επίσης, υπάρχουν και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων, τα οποία σε συνδυασμό με ηχομονωτικά υλικά, μπορούν να αποσβέσουν τους κραδασμούς και τους ενοχλητικούς θορύβους από τις σωληνώσεις της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.