Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Διάφορα

Διάφορα βοηθητικά προϊόντα για την ολοκλήρωση των κατασκευών σας.

Διακοσμητικά

Διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία είναι προκατασκευασμένα τεμάχια διαφόρων μορφών, από ανθεκτικό υλικό που δεν επηρεάζεται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα αλκάλια και τα οξέα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές.Μπορούν να εφαρμοσθούν σε προκατασκευασμένα τμήματα ή σε επί τόπου σκυροδετήσεις κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειών (υποστυλώματα, τοιχία, πλάκες, κ.λπ.), πετυχαίνοντας μια σωστή και ολοκληρωμένη κατασκευή.

Αποστάτες Οπλισμού Τοιχίων

Οι αποστάτες και τα στηρίγματα οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος είναι προκατασκευασμένα τεμάχια διαφόρων μορφών, από ανθεκτικό υλικό (συνήθως PE) που δεν επηρεάζεται από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, τα αλκάλια και τα οξέα που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές.

Κολώνες

Σημειακός αποστάτης για κάθετη ενίσχυση, με κλιπ σύσφιξης- εφαρμογής.Χρησιμοποιούνται για τέλεια τοποθέτηση σιδηροπλισμών στις κολώνες και τα τοιχεία.Διαστάσεις: 20mm, 25mm, 30mm

Αποστάτες Σιδηροπλισμού

Προκατασκευασμένα τεμάχια από συνθετικό υλικό που χρησιμοποιούνται σαν στηρίγματα και αποστάτες οπλισμού πλακών, δοκών, υποστηλωμάτων και τοιχίων.Χρησιμοποιούνται ευρέως, σε όλα τα μεγέθους έργα, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αποστάσεων μεταξύ των ράβδων οπλισμού και των ξυλοτύπων στα τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος, πετυχαίνοντας το σωστό πάχος επικάλυψης.