Ελαστικές συγκολλήσεις-Μαστίχες-Κορδόνια αρμών (5)

Υδροδιογκούμενη στεγανωτική πάστα-Κορδόνι μπετονίτη (1)

Υδροφραγές PVC (2)

Αρμοκάλυπτρα (4)

Πλάκες Flexcell (1)