Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Ρολλά Ορυκτοβάμβακα – Knauf

Ο φυσικός ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation προσφέρει εξαίρετη θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντίσταση στη φωτιά.Τα ρολά φυσικού ορυκτοβάμβακα έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:
  • Άριστη ακουστική απόδοση
  • ∆ιαφορετικά πάχη για κάθε σύστηµα ξηράς δόµησης
  • Μηχανική αντοχή
  • Απόδοση στη φωτιά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές παραγωγών γυψοσανίδων
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1

Πλάκες Ορυκτοβάμβακα – Knauf

Ο φυσικός ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation προσφέρει εξαίρετη θερμομόνωση, ηχομόνωση και αντίσταση στη φωτιά.Οι πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:
  • Ευκολία στην εφαρµογή
  • Εξαιρετική αντίσταση στη φωτιά Euroclass A1
  • Εξαιρετική µηχανική αντοχή
  • Άριστη ακουστική απόδοση
  • Αυτοφερόµενες πλάκες