Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Απλά προφίλ γυψοσανίδας

 Τα μεταλλικά προφίλ χρησιμοποιούνται στα ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης για κατασκευές τυποποιημένων τοίχων, οροφών και επενδύσεων για όλους τους τύπους γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων. Kατασκευάζονται από γαλβανισμένο μέταλλο χαμηλού βάρους και υψηλών αντοχών. Η συνεργασιμότητα των μεταλλικών προφίλ, των εξαρτημάτων και των γυψοσανίδων εξασφαλίζουν πυραντοχή, ηχομόνωση και στατική επάρκεια.

Ειδικά προφίλ γυψοσανίδας

 Τα μεταλλικά προφίλ χρησιμοποιούνται στα ελαφρά συστήματα ξηράς δόμησης για κατασκευές τυποποιημένων τοίχων, οροφών και επενδύσεων για όλους τους τύπους γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων. Kατασκευάζονται από γαλβανισμένο μέταλλο χαμηλού βάρους και υψηλών αντοχών. Η συνεργασιμότητα των μεταλλικών προφίλ, των εξαρτημάτων και των γυψοσανίδων εξασφαλίζουν πυραντοχή, ηχομόνωση και στατική επάρκεια.