Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Πολυουρεθάνη PUR και PIR

Η δομή από κλειστές κυψέλες των πλακών από PUR/PIR, σε ποσοστό έως 95%, εμποδίζει αποτελεσματικά την απορρόφηση του νερού και παράλληλα δίνει στο υλικό έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,023 W/mK , σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.Παράγονται κατά κανόνα με επικάλυψη, η οποία μπορεί να είναι υαλοΰφασμα ή φύλλο αλουμινίου.Πλεονεκτήματα:
  • Οι υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Η υψηλή θλιπτική αντοχή και αντοχή σε φορτία κυκλοφορίας
  • Η σταθερότητα διαστάσεων
  • Η χημική αντοχή
  • Η μικρή απορρόφηση υγρασίας
  • Η διατήρηση των ιδιοτήτων με το πέρασμα του χρόνου
  • Η διατήρηση των ιδιοτήτων σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Η δυνατότητα διάθεσης σε ειδικά τεμάχια για την κάλυψη οποιασδήποτε επιφάνειας χρειάζεται να μονωθεί (σωληνώσεις, βάνες, δεξαμενές κ.λ.π)