Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Γωνιόκρανα – Ειδικά Τεμάχια Έτοιμα Γυψοσοβάδων

Διατομές και πλέγματα οπλισμού επιχρισμάτων από μέταλλο ή ίνες υάλου για ενίσχυση και διακοσμητικούς λόγους.Υλικά όπως: γωνιόκρανα, σκωτίες, πρέκια κ.λ.π.

Ενισχυτικό Πρόσφυσης Σοβάδων σε Λείες Επιφάνειες – BETOKONTAKT

To Betokontakt είναι ετοιμόχρηστο υλικό. Πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται με ρολό ή με κατάλληλη αντλία ψεκασμού. Οι επιφάνειες οι οποίες πρόκειται να ασταρωθούν με το Knauf Betokontakt θα πρέπει να είναι στεγνές, σταθερές και χωρίς ρύπους (λάδια ξυλοτύπων, αιθάλη κλπ.). Κατά την εφαρμογή του, η θερμοκρασία του υποβάθρου, καθώς και της ατμόσφαιρας θα πρέπει να είναι πάνω από 5° C.

Νευρομετάλ & Υαλόπλεγμα Σοβά

Διατομές και πλέγματα οπλισμού επιχρισμάτων από μέταλλο ή ίνες υάλου για ενίσχυση και διακοσμητικούς λόγους.Υλικά όπως: υαλοπλέγματα, νευρομετάλ.

Ίνες Πολυπροπυλενίου FiberMat

Οι ίνες πολυπροπυλενίου Fibermat της Novamat είναι κατασκευασμένες από 100% πολυπροπυλένιο υψηλής καθαρότητας και χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο, σε σκυρόδεμα και κονιάματα, για να αποτρέψουν και να εκμηδενίσουν τον σχηματισμό ρωγμών και να αυξήσουν την αντοχή τους.Οι ίνες πολυπροπυλενίου Fibermat είναι χημικά ουδέτερες, 100% αντιαλκαλικές και δεν διαβρώνονται.
  • 600gr
  • 900gr