Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Δευτερεύων οδηγός ψευδοροφής

Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών Τ-24 & Τ-15Το σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών τύπου “Τ” χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών ψευδοροφών διαστάσεων 600x600mm ή 600x1200mm από:Πλάκες ορυκτών ινών NOVAMAT/ECOMIN Γύψινες πλάκες οροφής NOVAMAT Tiles Μεταλλικές πλάκες οροφής Φωτιστικά σώματα 

Κύριος οδηγός ψευδοροφής

Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών Τ-24 & Τ-15Το σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών τύπου “Τ” χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών ψευδοροφών διαστάσεων 600x600mm ή 600x1200mm από:Πλάκες ορυκτών ινών NOVAMAT/ECOMIN Γύψινες πλάκες οροφής NOVAMAT Tiles Μεταλλικές πλάκες οροφής Φωτιστικά σώματα 

Παρελκόμενα προϊόντα ψευδοροφής

Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών Τ-24 & Τ-15Το σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών τύπου “Τ” χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών ψευδοροφών διαστάσεων 600x600mm ή 600x1200mm από:Πλάκες ορυκτών ινών NOVAMAT/ECOMIN Γύψινες πλάκες οροφής NOVAMAT Tiles Μεταλλικές πλάκες οροφής Φωτιστικά σώματα 

Περιμετρική γωνία ψευδοροφής

Σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών Τ-24 & Τ-15Το σύστημα ανάρτησης ψευδοροφών τύπου “Τ” χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών ψευδοροφών διαστάσεων 600x600mm ή 600x1200mm από:Πλάκες ορυκτών ινών NOVAMAT/ECOMIN Γύψινες πλάκες οροφής NOVAMAT Tiles Μεταλλικές πλάκες οροφής Φωτιστικά σώματα