Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

Πετροβάμβακας Ειδικών Εφαρμογών – Knauf

Πλάκες πετροβάμβακα ειδικών εφαρμογών για εφαρμογές θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
 • Υψηλή αντοχή στη φωτιά
 • Υψηλή αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες
 • Σταθερότητα διαστάσεων
 • Απλότητα και ευκολία στην εφαρμογή
 • Ευκολία στην κοπή
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί στη μία πλευρά με τις παρακάτω επικαλύψεις:
 • Μαύρο υαλοΰφασμα
 • Λευκό υαλοΰφασμα

Πετροβάμβακας Δώματος – Knauf

Σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα δώματος με σταθερή πυκνότητα για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την πυροπροστασία δωμάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά
 • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
 • Θερμομόνωση - Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
 • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πυροπροστασία
 • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
 • Αντοχή στη γήρανση
 • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
 • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

Πετροβάμβακας Θερμοπρόσοψης – Knauf

Συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
 • Θερμομόνωση - Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
 • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
 • Εξαιρετική διαπνοή - συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ=1
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί στη μία πλευρά με τις παρακάτω επικαλύψεις:
 • Ενισχυμένο αλουμίνιο AL
 • Μαύρο υαλοΰφασμα
 • Λευκό υαλοΰφασμα

Οικοδομικός Πετροβάμβακας – Knauf

Ο πετροβάμβακας ανήκει στην κατηγορία των ινωδών μονωτικών υλικών. Οι ίνες του προέρχονται από ορυκτά, όπως ο βασάλτης, ο ασβεστόλιθος, ο δολομίτης και ο βωξίτης. Το τελικό προϊόν διατίθεται σε μορφή ρολλών, πλακών ή κογχυλιών, σε διάφορες διαστάσεις και πυκνότητες (30-200 Kgr/m3), με ή χωρίς επικάλυψη αλουμινίου, ασφαλτικής στρώσης, υαλοϋφάσματος ή με ραμμένο κοτετσόσυρμα, με ποικίλες φυσικές και μηχανικές αντοχές. Χρησιμοποιείται σε εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία, δάπεδα, οροφές, στέγες, συστήματα ξηράς δόμησης, αεραγωγούς, δεξαμενές και σωληνώσεις.Πλεονεκτήματα του πετροβάμβακα :
 • Θερμομόνωση-Ηχομόνωση-Ηχοπροστασία
 • Πυροπροστασία
 • Οικολογικό προϊόν
 • Άοσμο, ανόργανο και χημικά αδρανές
 • Έχει υψηλές μηχανικές αντοχές

Πετροβάμβακας Για Βιομηχανική Χρήση – Fibran

Το ρολό πετροβάμβακα FIBRANgeo R-080-KO είναι κατάλληλο για χρήση σε κτηριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.Παρέχει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία σε:
 • Συστήματα σωληνώσεων
 • Βαλβίδες, Καμπύλες, Φλάντζες
 • Καπναγωγούς, Αγωγούς Κρύου Αέρα / HVAC (Συστημάτων Θέρμανσης- Αερισμού-Κλιματισμού), Χαλύβδινες Καμινάδες
 • Κυλινδρικά / Πλευρικά τοιχώματα και Οροφές Δεξαμενών
 • Λέβητες, Δοχεία, Κλίβανοι
 • Κολώνες Διυλιστηρίων
 • Εναλλάκτες θερμότητας, Ηχοπαγίδες / Σιγαστήρες (σιλανσιέ)
 • Μέγιστη θερμοκρασία Λειτουργίας 650°C
 • Ψευδοροφή ξηράς δόμησης (π.χ. γυψοσανίδας, ορυκτών ινών, μεταλλικής, ξύλινης).
 • Επάνω σε οριζόντιο δώμα κάτω από κεραμοσκεπή.
 • Ανάμεσα στις τεγίδες ή δοκούς, ξύλινης ή μεταλλικής στέγης.
 • Ανάμεσα στα καδρόνια ξύλινου και υπερυψωμένου δαπέδου.

Πετροβάμβακας Για Οικοδομική Χρήση – Fibran

Ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση!Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί στη μία πλευρά με τις παρακάτω επικαλύψεις:
 • Ενισχυμένο αλουμίνιο AL
 • Χαρτί Craft
 • Μαύρο υαλοΰφασμα
 • Λευκό υαλοΰφασμα

Πετροβάμβακας Πλεκτής Ίνας Με Επικάλυψη Ασφαλτικού – Fibran

Οι σκληρές πλάκες πετροβάμβακα με πλεκτές ίνες και επικάλυψη ασφαλτικού επιχρίσματος FIBRANgeo ΒP-50-ΒΙΤ είναι φυσικό ανόργανο ινώδες θερμομονωτικό υλικό ορυκτοβάμβακα που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και ινοποίηση πετρωμάτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation product for buildings).Διαστάσεις: 1200 x 1000mm, Πάχος: 40,50,60,80,100mmΚατόπιν παραγγελίας μπορεί να παραχθεί στη μία πλευρά με τις παρακάτω επικαλύψεις:
 • Ενισχυμένο αλουμίνιο AL
 • Χαρτί Craft
 • Μαύρο υαλοΰφασμα
 • Λευκό υαλοΰφασμα

Πετροβάμβακας Πλεκτής Ίνας Για Οικοδομική Χρήση – Fibran

Eιδικά σχεδιασμένες πλάκες με πλεκτές ίνες για θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογές σε περιπτώσεις που θα φέρουν θλιπτικά ή και εφελκυστικά φορτία σε:Δάπεδα:
 • Πλωτό δάπεδο σκυροδέματος ή ξηράς κατασκευής με τελική επιφάνεια π.χ. μάρμαρο, κεραμικά πλακίδια, ,βιομηχανικό δάπεδο, ξύλινο δάπεδο (για πάχη 30-100mm).
Δώματα:
 • Εξωτερική μόνωση δωμάτων με πετροβάμβακα που καλύπτεται με σκυρόδεμα και στη συνέχεια με στεγανοποιητική μεμβράνη.
 • Εξωτερική μόνωση δωμάτων (μεταλλικών ή ο/σ) με στεγανοποίηση ασφαλτικής ή πολυμερούς μεμβράνης επάνω στον πετροβάμβακα.

Πετροβάμβακας Για Εξωτερική Θερμομόνωση – Fibran

Είναι ειδικά σχεδιασμένες πλάκες για τη θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση, για εφαρμογή στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (Σ.Σ.Ε.Θ. ή E.T.I.C.S. ή θερμοπρόσοψης) σε:
 • Εξωτερικούς τοίχους
 • Οροφές πιλοτής
Οι πλάκες συμπληρώνονται με ειδικά πώματα πετροβάμβακα κάλυψης βυσμάτων FIBRANgeo CAPs (πάχους 15mm και διαμέτρου 68mm) για θερμοπρόσοψη χωρίς θερμογέφυρες και ομοιόμορφο υπόστρωμα σοβατίσματος.