Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Υαλοβάμβακας Isover

Ο υαλοβάμβακας είναι ένα ινώδες ανόργανο μονωτικό υλικό, το οποίο παράγεται από ανακυκλωμένο γυαλί έως και 80%, κατάλληλο για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.Προσφέρει αντοχή, διαπνοή (ατμοπερατότητα) και πολύ μικρή αύξηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, επιλέγεται και η αντίστοιχη μορφή του υαλοβάμβακα για θερμομόνωση ή ηχομόνωση σε κατασκευές:

 • Εσωτερικής ή εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Στεγών
 • Δαπέδων
 • Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Ακουστικών Ψευδοροφών
 • Αεραγωγών θέρμανσης – κλιματισμού
 • Μηχανολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων

Υαλοβάμβακας Ursa

Ο υαλοβάμβακας είναι ένα ινώδες ανόργανο μονωτικό υλικό, το οποίο παράγεται από ανακυκλωμένο γυαλί έως και 80%, κατάλληλο για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.Προσφέρει αντοχή, διαπνοή (ατμοπερατότητα) και πολύ μικρή αύξηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, επιλέγεται και η αντίστοιχη μορφή του υαλοβάμβακα για θερμομόνωση ή ηχομόνωση σε κατασκευές:

 • Εσωτερικής ή εξωτερικής τοιχοποιίας
 • Στεγών
 • Δαπέδων
 • Συστημάτων Ξηράς Δόμησης και Ακουστικών Ψευδοροφών
 • Αεραγωγών θέρμανσης – κλιματισμού
 • Μηχανολογικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων